Velkommen til DanWriter
Korrekturlæsning | Translatør | Undervisning | Ansøgninger og CV | Ghost Writing | Work for hire | Andet | Kontakt


DanWriter
er en enkeltmands virksomhed, der ejes og drives af Ove Pygh Wilche. Virksomheden blev grundlagt i 1998 i Hingham, Massachusetts, USA, men er nu flyttet til Danmark, hvor virksomheden er genåbnet i 2013 med samme ejer men med nogle ændringer i serviceydelserne.

På den sproglige side tilbydes der oversættelse af forskellige sprog, korrekturlæsning på dansk og engelsk, ligesom der tilbydes arbejde som skygge skribent også på dansk og engelsk. Alt i alt, der tilbydes services indenfor alle områder af skriftlig virksomhed.

Herudover tilbydes undervisning/hjælp til udfærdigelse af ansøgninger og CV, hold sprogundervisning på engelsk og dansk (begyndere til øvede) eller privat sprogundervisning på dansk og engelsk efter behov og niveau.

Endelig tilbyder firmaet kurser i forskellige emner. Kurserne gennemføres som hold- eller privatundervisning.
Der tilbydes også lektiehjælp med sprogene dansk og engelsk.

Velkommen til DanWriter.


Korrekturlæsning DanWriter tilbyder hjælp med korrekturlæsning på sprogene dansk og engelsk. Generelt tilbydes der korrekturlæsning for alle type skriftlige opgaver, men der er dog begrænsninger.

Dansk:
Tekster til hjemmesider, artikler, klummer, kronikker, korrespondance, e-mails, biografier, bøger, brochurer, magasiner og meget mere. Korrekturlæsning af teknisk, videnskabeligt og medicinsk materiale tilbydes IKKE.

Engelsk:
Tekster til hjemmesider, artikler, klummer, kronikker, korrespondance, e-mails, biografier, bøger, brochurer, magasiner, materiale til brug for slægtsforskning og meget mere. Der tilbydes også korrekturlæsning af juridisk engelsk, hvorimod korrekturlæsning af teknisk, videnskabeligt og medicinsk materiale IKKE tilbydes.


Translatør Familiebreve, forretningsbreve, postkort, notater, lejlighedssange, digte, slægtslister, avisartikler, biografier, nekrologer, bøger, nyhedsbreve og andet materiale.

Der oversættes på følgende sprog:

Dansk -> Engelsk
Engelsk -> Dansk
Norsk -> Dansk
Norsk -> Engelsk
Svensk -> Dansk
Svensk -> Engelsk

Oversættelse af teknisk, videnskabeligt og medicinsk materiale tilbydes IKKE. Dog tilbydes oversættelse af juridisk engelsk til dansk – indhent venligst specialtilbud.


Hold undervisning DanWriter tilbyder holdundervisning (maks. 6 deltagere) i forskellige emner såsom: rejseengelsk (begyndere til øvede), rejsetips for turen eller forretningsrejsen til USA, ansøgninger og CV, aktiv pensionist i Stevns Kommune, pressemeddelelser og sandwichs som i Amerika.
For detaljeret kursusplan kontakt venligst DanWriter.


Privat undervisning Der tilbydes også privat undervisning (enkelt elever) i dansk og engelsk (efter niveau), ligesom der tilbydes hjælp til lektielæsning i forannævnte sprog.
For priser og oplysninger om undervisningen kontakt venligst DanWriter.


Ansøgninger og CV Ove Pygh Wilche vendte hjem fra USA i 2006 i en alder af 57 år. Herefter søgte han jobs for at få nogle erhvervsgivende år inden pensionen. Det blev til utallige ansøgninger og CV’er, der førte til arbejde som ferieafløser, kirketjener og jobs i løntilskud. Herved har Wilche opnået en grundig indsigt, forståelse og erfaring med jobsøgning. DanWriter tilbyder derfor et kursus i udarbejdelse af ansøgninger og CV, eller personlig hjælp til opstilling af disse dokumenter. Hjælpen tilbydes dels som udfærdigelse af papirerne, eller som korrekturlæsning af udkast til ansøgning og CV.

Ghost Writing Der arbejdes som "skygge skribent", hvis det er nødvendigt, hvilket vil sige, at der løses skriftlige opgaver, hvor arbejdet udkommer under en andens navn. Altså DanWriter løser den skriftlige opgave, men bliver ikke nævnt i udgivelsen. Her kan der være tale om bøger, brochurer, slægtsrelateret materiale og meget mere. NB! - Skriftlige opgaver der skal anvendes i forbindelse med et uddannelsesforløb accepteres IKKE.
For detaljeret beskrivelse kontakt venligst DanWriter.


Work for hire I de fleste tilfælde arbejder DanWriter på den måde, at copyright tilfalder kunden. Dette indebærer, at DanWriter betinger sig et rimeligt honorar for at løse opgaven, hvorefter DanWriter fraskriver sig retten til det skrevne. Herefter har kunden alle rettigheder til det færdige produkt. I enkeltstående tilfælde kan DanWriter forbeholde sig copyright. Dette vil blive oplyst, når tilbud gives.

Andet DanWriter tilbyder hjælp til alt sprogligt og skriftligt arbejde. Der tilbydes hjælp til f.eks. pressemeddelelser, marketingmateriale, annonceudkast, brochurer, brugervejledninger, håndbøger, driftsdokumentation, operatørmanualer samt meget mere.
For detaljer eller pristilbud kontakt venligst DanWriter.
Kontakt DanWriter V/Ove Pygh Wilche
Rødtjørneparken 15
DK-4660 Store Heddinge

www.danwriter.dk

www.stevnsraastof.dk

www.facebook.com/danwriter.dkTlf. 79 37 18 35
Mobil 40 23 85 81
CVR 36 68 07 68

mail@danwriter.dk

Hent siden som PDF-dokument


Copyright © DanWriter 2013, 2014, 2015, 2016, 2017